Podległe Komisariaty i Posterunki Policji

Podległe Komisariaty i Posterunki

Data publikacji 01.10.2020

Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze podlega

- Komisariat Policji w Lubawce:

Komendant Komisariatu Policji w Lubawce - aspirant sztabowy Roch Szumarowski-Plewa

telefon służbowy stacjonarny 47 87 364 01 pokój numer 2,

e - mail : roch.szumarowski-plewa@kamienna-gora.wr.policja.gov.pl

- Posterunek Policji w Marciszowie:

Kierownik Posterunku Policji w Marciszowie - aspirant Anna Słowińska

telefon 47 87 368 01, pokój numer 2,

e - mail : anna.slowinska@kamienna-gora.wr.policja.gov.pl

W jednostce służba nie jest pełniona całodobowo. W przypadku nieobecności policjantów dzielnicowych w Posterunku Policji w Marciszowie najbliższą jednostką jest Komenda Powiatowa Policji w Kamiennnej Górze.
W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112 lub 47 87 362 00

Kierownik Posterunku Policji w Marciszowie pełni dyżur w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 14:00.

 

Powrót na górę strony