Praca na stanowiskach cywilnych

Praca na stanowiskach cywilnych

Data publikacji 01.10.2020

Informacje dotyczące rekrutacji na stanowiska cywilne

Wydział Kadr realizuje zadania komendy w zakresie polityki etatowo - kadrowej Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu przez:

1). Postępowania kwalifikacyjne w stosunku do pracy na stanowiska urzędnicze w korpusie służby cywilnej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej KWP

tel. 47-871-40-64

Od 1 czerwca 2016 roku wszystkie ogłoszenia o wolnych stanowiskach w służbie cywilnej będą publikowane na nowej stronie: http://nabory.kprm.gov.pl Witryna jest dostosowana do wyświetlania na telefonach komórkowych i daje większe możliwości przeszukiwania bazy ogłoszeń. Osoby zainteresowane wybranym rodzajem ogłoszeń mogą przez nią zamówić e-mailowe powiadomienia o nowych ofertach.

2). Zatrudnianie pracowników niebędących członkami korpusu służby - na stanowiska pomocnicze, robotnicze i obsługi

telefon 47-871-34-50

telefon 47-871-48-15

telefon 47-871-48-24

Przepisy prawne :

 - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm. )

 - Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 265 )

 - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej ( Dz. U. 2018  poz. 807 ze zm. )

 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek ( Dz. U. nr 27, poz.134 z późn. zm. )

Powrót na górę strony
Polska Policja