Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Data publikacji 01.10.2020

Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania oraz zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy:

Kierownictwo Komendy stanowią:

Komendant;
I Zastępca Komendanta;

W skład Komendy wchodzą następujące komórki organizacyjne:

w służbie kryminalnej:

Wydział Kryminalny - a wnim

Zespół Dochodzeniowo-Śledczy,

Zespoł Operacyjno-Rozpoznawczy

Zespoł do walki z Przestępczością Gospodarczą,

Zespół Przestępczośwci Nieletnich oraz do walki z Przestępczością Narkotykową

Zespół Techniki Kryminalistycznej

w służbie prewencyjnej:

Wydział Ruchu Drogowego

Jednoosobowe stanowisko do spraw Prasowo-Informacyjnych

Wydział Prewencji - a w nim

Zespoł Dzielnicowych

Zespół do Spraw Wykroczeń

Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne

Zespół Dyżurnych

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Nieletnich i Patologii

w służbie wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

Zespół Kadsr i Szkolenia

Jednoosobowe Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Zespół Wspomagający

Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Komisariat Policji w Lubawce

Posterunek Policji w Marciszowie

 

 

 

Powrót na górę strony