Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze

Kierownictwo

Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze

Komendant Powiatowy Policji w Kamiennej Górze

podinspektor Mariusz Rusiecki
 

Podinspektor Mariusz Rusiecki w 1998 roku rozpoczął swoją służbę jako funkcjonariusz w Izbie Celnej, gdzie pracował przez 6 lat. Następnie w roku 2004 roku rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, gdzie przez większość swojej kariery zawodowej związany był z Wydziałem Kryminalnym, najpierw jako detektyw Wydziału Kryminalnego, a od 2010 roku Specjalista Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego.

W roku 2013 został Zastępcą Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, a dwa lata później Naczelnikiem tego Wydziału. W 2022 roku objął stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze.

Podinspektora Mariusza Rusieckiego w roku 2017 odznaczono Brązową Odznaką Zasłużonego Policjanta, a także w 2023 roku srebrnym medalem za długoletnią służbę.

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze

nadkomisarz Mariola Karst-Węglińska

Nadkomisarz Mariola Karst-Węglińska swoją służbę rozpoczęła w 2005 roku i kolejne trzy lata szlifowała swoje umiejętności w Wydziale Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze. Następnie w roku 2008 dołączyła do Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, gdzie pełniła służbę w Zespole do Walki z Przestępczością Gospodarczą. Najpierw jako referent, a później z biegiem czasu, nabierając doświadczenia zostając detektywem i specjalistą w tym zespole.

W 2019 została Zastępcą Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, a na początku 2022 roku Naczelnikiem tego Wydziału.

Nadkomisarz Mariola Karst-Węglińska 25 maja 2023 roku została odznaczona Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.

 

Powrót na górę strony