Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze

Kierownictwo

Kierownictwo

Data publikacji 01.10.2020

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze

Komendant Powiatowy Polikcji w Kamiennej Górze

insp. Janusz Cygal

I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kamiennej Górze

mł.insp. Tomasz Kościcki

Powrót na górę strony
Polska Policja