Skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze

Data publikacji 30.09.2020

Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Elektroniczna skrzynka podawcza:

komendant@kamienna-gora.wr.policja.gov.pl

Składanie wniosków drogą elektroniczną

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2015 poz. 971 ze zm.) Komenda Powiatowa Policji w Kamiennej Górze uruchomiła Elektroniczną Skrzynkę Podawczą. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu ePUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Aby używać systemu ePUAP do korespondencji elektronicznej z Komendą Powiatową Policji w Kamiennej Górze należy przeprowadzić następujące czynności:

- Dokonać rejestracji i logowania na platformie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.
- W serwisie ePUAP wejdź na profil Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, aby rozpocząć załatwianie sprawy.
- Wybierz rodzaj załatwianej sprawy, a następnie kliknij przycisk "Załatw sprawę" i postępuj zgodnie ze wskazówkami na stronie. W trakcie tego procesu należy wypełnić wymagany formularz i ewentualnie dodać załączniki.
- Ostatnim krokiem jest podpisanie korespondencji za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Jeśli użytkownik posiada aktywowany profil zaufany to może podpisać dokument za pomocą tego profilu.

Składanie dokumentów w wersji elektronicznej do Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze

Dokumenty elektroniczne mogą być doręczane do Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze również na informatycznych nośnikach danych. Informujemy więc, że Komenda będzie akceptowała dokumenty elektroniczne zapisane na dysku DVD lub dysku CD-RW.

Doręczanie dokumentów na elektronicznych nośnikach danych może odbywać się w godzinach przyjmowania interesantów Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze w godzinach 7:30 do 15:30.

Akceptowane struktury fizyczne i zakresy użytkowe dokumentów elektronicznych doręczanych do Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej i na informatycznych nośnikach danych.

Urzędowe poświadczenie odbioru

Dokument elektroniczny podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym doręczony do Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze zostanie poświadczony podpisem cyfrowym drogą elektroniczną na adres nadawcy.
Poświadczenie zawierać będzie pełną nazwę Komendy, datę i czas doręczenia dokumentu oraz datę i czas wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.
Urzędowe poświadczenie odbioru - na żądanie interesanta - może zostać także zapisane na dostarczonym informatycznym nośniku danych

Powrót na górę strony