Bieżące informacje

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Liczne kontrole kamiennogórskich policjantów

Data publikacji 11.10.2020

Kamiennogórscy policjanci w obliczu wprowadzonych nowych obostrzeń na terenie całego kraju, intensyfikują działania na terenie powiatu kamiennogórskiego. Mundurowi sprawdzają jak na terenie powiatu przestrzegane są obowiązujące zasady.

W myśl obowiązujących obecnie przepisów (od 10 października 2020 roku) powinniśmy korzystać z maseczek na świeżym powietrzu, w komunikacji miejskiej, pomieszczeniach zamkniętych oraz miejscach zatłoczonych. Liczne patrole policyjne sprawdzają, czy obywatele stosują się do przepisów związanych z zachowaniem osób w miejscach publicznych (zakrywanie nosa i ust) oraz nadal weryfikują, czy osoby objęte kwarantanną przebywają w miejscach zamieszkania. W każdym przypadku naruszenia przepisów policjant będzie decydował, czy ograniczy się do pouczenia, nałoży mandat karny czy złoży wniosek o ukaranie lub wniosek do inspekcji sanitarnej o wdrożenie postępowania administracyjnego. Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy niektórzy ignorują restrykcje i ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. W takich przypadkach kamiennogórscy funkcjonariusze stanowczo egzekwowali niestosowanie się do obwiązujących przepisów, wystawiając 21 mandatów karnych za niestosowanie się do nakazu zakrycia ust i nosa.

Działania prowadzone są wyłącznie pod kątem minimalizacji skutków pandemii. Dzisiaj nasze bezpieczeństwo zależy od odpowiedzialnego zachowania każdego z nas!
Apelujemy również o odpowiedzialne i rozsądne zachowanie polegające na przestrzeganiu wprowadzonych obostrzeń sanitarnych i realizowaniu poleceń służb.

Powrót na górę strony